Et utvalg av mine bilder

Portfolio

Mennesker jeg har møtt - kjente og ukjente. Steder jeg har vært - nære og fjerne. På foto-oppdrag med sekken full av fotoutstyr, eller snapshots i forbifarten med kameraet over skrulderen.
Alle foto: Erland Grøtberg

Black & White

fargefoto

By, hav og land

Minor & Major

Jeg er oppvokst på Toten, studerte i Oslo, bodde i New Orleans, men endte opp i Søgne på Sørlandet. Jeg er gift og har tre barn. 

Jeg er prest, skribent, forfatter, fotballtrener og stolt båteier av en gammel Draco.

Foto er en lidenskap og hobby.  I dag er det også en morsom «attåtnæring».  Erland G Photography er mitt lille fotofirma, opprettet for å kunne svare på forespørsler og oppdrag jeg etter hvert har fått som fotograf.

Trenger du en fotograf, trenger jeg alltids noe eller noen å fotografere. Ta kontakt.

Erland Grøtberg

Fotografen